• Getting Ireland Brexit Ready
  Ag ullmhú do Brexit

  Is féidir leat tuilleadh eolais faoinár mbeartais a bhféadfadh tionchar a bheith ag Brexit orthu a fháil.

 • Freagairt na Roinne do Ghéarchéim COVID-19 (an Coróinvíreas)
 • Físeán ar reifrinn in Éirinn
  Amharc ar an bhfíseán ar reifrinn

  Reifrinn in Éirinn -  ag cinntiú go dtarlóidh siad ionas gur féidir leat cinneadh a dhéanamh

 • Plean Bainistíochta Abhantrach 2018-2021
 • National Planning Framework
  Éire 2040 – Chreat Náisiúnta Pleanála
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
  Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim

  Tá an Ionad Cuairteoirí dúnta ar chúiseanna oibríochta.

 • Rebuilding Ireland logo
  Atógáil Éireann - Iasacht Tithíochta
 • Rebuilding Ireland logo
  Atógáil Éireann. Plean gníomhaíochta don tithíocht agus don easpa dídine.
 • Housing Land Map
  Atógáil Éireann - Léarscáil Talún Tithíochta Ar Líne Lainseáilte

Fáilte ón Aire

Naisc úsáideacha

Naisc úsáideacha (den chuid is mó i mBéarla)