Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim

The Custom House

Tá Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim dúnta faoi láthair ar chúiseanna oibríochtúla. Mar sin féin, tá sé i gceist go ndéanfaí é a athfhorbairt agus a uasghrádú mar phríomhthionscadal oidhreachta de chuid Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain chun 100 bliain a mharú ó dódh Teach an Chustaim an 25 Bealtaine, 1921.

Tá oscailt an Ionaid Chuairteoirí ina chuid de thionscadal fadtéarmach arb é is aidhm dó rochtain a chur ar fáil don phobal ar cheann de na foirgnimh is breátha i mBaile Átha Cliath i gcomhthéacs Dheich mBliana na gCuimhneachán (nasc seachtrach).

Sárshaothar ailtireachta a dhear James Gandon is ea Teach an Chustaim, atá ina shainchomhartha de chuid Bhaile Átha Cliath le breis agus dhá chéad bliain anuas.  Cuireadh i gcrích é sa bhliain 1791 tar éis tréimhse tógála deich mbliana.

Tugtar breac-chuntas ar stair Theach an Chustaim sa taispeántas seo.  Déantar cur síos ann ar na himeachtaí san fhoirgneamh le linn Sheachtain na Cásca, 1916. Ina theannta sin, pléitear stair Theach an Chustaim agus na daoine a chónaigh ann ón uair sin go dtí an bhliain 1921, nuair a scriosadh an foirgneamh go hiomlán sa tine a thit amach le linn Chogadh na Saoirse.

De bharr láthair agus stádas Theach an Chustaim, shílfí go raibh ról tábhachtach aige in Éirí Amach na Cásca.  Tá sé suite go díreach trasna ó Halla na Saoirse (a bhí ar bhunáit Arm Cathartha na hÉireann) agus in aice Dhroichead na Comhdhála (pointe trasnaithe deiridh na Life ag an am), níl ann ach achar gearr ag siúl ó Choláiste na Tríonóide agus tá sé suite níos lú ná 400 méadar ó Ard-Oifig an Phoist í féin.  Dá ainneoin sin, ní luaitear Teach an Chustaim go minic i gcuntais staire.  Le linn an taispeántais, pléitear an easpa airde sin agus roinnt naisc an-suimiúil eile idir Teach an Chustaim agus imeachtaí stairiúla éagsúla na ré.

De bhreis ar an taispeántas, tá roinnt den ailtireacht nuachlasaiceach is áille san Eoraip le fáil san Ionad Cuairteoirí é féin. Cinntíonn an athoscailt gur féidir le gach duine rochtain a fháil ar an spás iontach seo arís.

Íomhánna de Theach an Chustaim ón mbliain 1793 go dtí an lá atá inniu ann.

Gallery

Íomhánna de Theach an Chustaim ó 1793 go dtí an lá atá inniu ann

 • The Custom House” by James Malton, 1793 - National Gallery of Ireland
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs
 • Custom House - courtesy of the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs

Sonraí na ngrianghraf: “The Custom House” le James Malton, 1793 - Gailearaí Náisiúnta na hÉireann; Taispeántar na grianghraif uile eile le caoinchead ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.