Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fáilte ón Aire

Minister Darragh O'Brien

Tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin na Roinne.

Is í freagracht mo Roinnse an creat agus na tacaíochtaí praiticiúla a chur ar fáil a bhfuil gá leo chun sochaí a thógáil a chuireann ar chumas ár ndaoine saol sásúil a chaitheamh, ar bhealach sábháilte, inbhuanaithe agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is é an post atá againn pobail shábháilte agus inbhuanaithe a thógáil agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn.

Is féidir eolas faoi na saincheisteanna sin agus raon leathan saincheisteanna eile a fháil ar an láithreán gréasáin.

Mholfainn duit chomh maith féachaint ar Ráiteas Straitéise na Roinne ina leagtar amach an bealach a bhfuil ar bhfreagrachtaí á gcur i bhfeidhm againn.

Tá súil agam go mbeidh an láithreán gréasáin úsáideach duit agus go leanfaidh tú ort ag baint úsáide as. Má bhíonn aon cheist nó aon mholadh agat maidir leis an láithreán gréasáin, seol ar aghaidh iad chuig webmaster@housing.gov.ie

Le gach dea-ghuí,

Darragh O'Brien T.D.
An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Catagóra 
Ábhar