Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Faisnéis Earnála Poiblí a Ath-úsáid

Rialacháin maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí 2005 (SI 279 of 2005)

Comhlíonann an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta na Rialacháin maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí agus spreagaimid daoine leis an bhfaisnéis a tháirgimid a athúsáid.

Tá an fhaisnéis ar fad atá ar ár suíomh idirlín faoi chóipcheart na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ach amháin sa chás go dtugtar a mhalairt le fios. Féadfaidh tú an fhaisnéis ar an suíomh idirlín seo a athúsáid saor in aisce in aon fhormáid ar bith. 

San áireamh le hathúsáid tá: cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú faisnéise go teangacha eile. Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála freisin. 

Bíonn athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Caithfidh tú:

  • an fhoinse a admháil chomh maith lenár gcóipcheart i gcáis go soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
  • an fhaisnéis a atháirgeadh go cruinn;
  • gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach a chuirfeadh duine amú;
  • gan an fhaisnéis a úsáid chun críocha fógraíochta nó chun táirge nó seirbhís áirithe a chur chun cinn agus chun na gcríoch sin amháin;
  • gan an fhaisnéis a úsáid le haghaidh nó chun tacú le cuspóirí mídhleathacha, mímhorálta nó calaoiseacha.

Níl an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi dhliteanas as aon chaillteanas nó dliteanas a bhaineann leis an athúsáid fhaisnéise agus ní dheimhníonn an Roinn go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta nó saor ó earráidí. Ní údaraíonn an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta d’aon úsáideoir cearta eisiacha a bheith acu chun a faisnéis a athúsáid.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar