Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ráiteas um Inrochtaineacht

Táimid tiomanta d’fhaisnéis agus seirbhísí, a bhfuil rochtain iomlán orthu, a chur ar fáil dár gcustaiméirí ar fad. Tá sé mar aidhm againn cloí le Leibhéal AA de na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán 2.0. (i mBéarla amháin)

Oifigigh Insroichte

Íomhánna

Tá cur síos ALT ar na híomhánna go léir mura bhfuil siad maisithe agus sa chás sin tá luachanna nialasacha leo.

Táblaí

Tá an úsáid as táblaí coinnithe chomh íseal agus is féidir ar an suíomh.

Formáid PDF/Adobe

Tá cuid den fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo ar fáil i bhformáid PDF chun go mbeifear ábalta na doiciméid a léamh agus a phriontáil níos éasca. Ní féidir an fhormáid seo a rochtain i gcónaí. Tá doiciméid PDF níos nuaí á gcruthú i bhformáid PDF inrochtana ach tá a lán de na doiciméid ar an suíomh níos sine ná an fhormáid faoi leith sin. 

Teastaíonn Adobe Reader chun breathnú ar chomhaid pdf ar an suíomh seo. Is féidir cóip saor in aisce a íoslódáil ó Shuíomh Gréasáin Adobe (i mBéarla amháin)

Brabhsálaithe

Tá an suíomh gréasáin comhoiriúnach leis na dá leagan dheireanacha de na mórchórais brabhsálaithe agus oibriúcháin go léir. 

Foilseacháin Inrochtana

Inrochtaineacht a chothabháil

Táimid tiomanta do mhonatóireacht agus do chothabháil a dhéanamh ar inrochtaineacht an tsuímh ghréasáin seo.  Mar chuid den phróiseas seo cuirimid fáilte roimh thuairim, roimh mholtaí nó roimh shonraí ar bith ó úsáideoirí maidir le deacrachtaí ar bith a tharla dóibh.  Ba cheart tuairimí a chur chuig webmaster@housing.gov.ie

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar