Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brústocaireacht a Rialáil - Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 5 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na comhlachtaí/daoine atá ag déanamh brústocaireachta ar chomhlachtaí/dhaoine eile agus faoi na cúrsaí a bhfuil siad ag déanamh brústocaireachta ina leith. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.lobbying.ie

Le halt 6(4) den Acht, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí liosta d'oifigigh phoiblí shainithe an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir bainteach leis an liosta:

  • Ligean do bhaill den phobal na daoine sin is oifigigh phoiblí shainithe a aithint; agus
  • Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag comhdú tuairisceáin chuig an gClár a bhféadfadh go mbeadh orthu sonraí oifigigh phoiblí shainithe a fhoinsiú.

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Oifigigh Phoiblí Shainithe

Ainm Eagraíocht Teideal Poist Limistéar Freagracht
Darragh O'Brien T.D An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Aire  
Peter Burke T.D An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Aire Stáit  
Malcolm Noonan T.D An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Aire Stáit  
Graham Doyle An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Ard-Runaí   
Mary Hurley An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Rialtas Áitiúil
Maria Graham An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Pleanáil
Paul Lemass An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Beartas, Reachtaíocht agus Rialachas Tithíochta
Fiona Quinn An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Corparáideach agus Tacaíocht don Ghnó
Feargal Ó Coigligh An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Uisce
Barry Quinlan An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Soláthar Tithíochta
Aine Stapleton An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Rúnaí Cúnta Soláthar Tithíochta
Niall Ó'Donnchú An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta  
Rúnaí Cúnta
Oidhreacht
Eoin Moran An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Stiúrthóir Met Éireann
Niamh Larkin An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Stiúrthóir Iniúchóireachta  
Ciara Shaughnessy An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Comhairleoir Speisialta do Aire O'Brien  
Kevin Dillon An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Comhairleoir Speisialta do Aire O'Brien