Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Bord Bainistíochta

Tá an Bord Bainistíochta comhdhéanta den Ard-Rúnaí agus na Rúnaí Cúnta.
Feidhmíonn an Bord Bainistíochta agus é ag tacú leis an Aire agus leis an Ard-Rúnaí ina róil atá forordaithe le reachtaíocht trí

  • cúnamh a thabhairt le polasaithe a fhorbairt agus a chomhordú (in éineacht le socruithe eile chun na críche seo);
  • monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas lena gcuireann an Roinn polasaithe agus cláir i ngníomh, go háirithe i ndáil le saincheisteanna a bhfuil comhoibriú tras-Rannach ag teastáil lena n-aghaidh, agus
  • forbairt agus feidhmíocht fheabhsaithe eagrúchán na Roinne a chur chun cinn trí raon feidhmeanna, lena n-áirítear arduithe céime don fhoireann a chinneadh agus moltaí a dhéanamh ina leith sin.

Graham Doyle: Ard-Rúnaí

Secretary General Graham Doyle

Fiona Quinn: Rúnaí Cúnta - ar Thacaíocht Chorparáideach agus Ghnó

Fiona Quinn: Rúnaí Cúnta - ar Thacaíocht Chorparáideach agus Ghnó

Maria Graham: Rúnaí Cúnta – Pleanáil

Maria Graham: Rúnaí Cúnta – Uisce agus Pleanáil

Mary Hurley: Rúnaí Cúnta - Rialtais Áitiúil

Paul Lemass: Rúnaí Cúnta - Beartas, Reachtaíocht agus Rialachas Tithíochta

Paul Lemass: Rúnaí Cúnta - Rialtais Áitiúil

Feargal Ó Coigligh: Rúnaí Cúnta – Uisce

Feargal Ó Coigligh

Barry Quinlan: Rúnaí Cúnta - Soláthar Tithíochta

Barry Quinlan

Aine Stapleton: Rúnaí Cúnta - Soláthar Tithíochta

Niall Ó'Donnchú - Rúnaí Cúnta - Oidhreacht

Niall Ó'Donnchú

Eoin Moran: Stiúrthóir Met Éireann

Eoin Moran: Director Met Éireann
Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar