Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Met Éireann

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is é Met Éireann Seirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíochta na hÉireann.

Is é an príomhsholáthraí d’fhaisnéis ar an gcomhshaol é chomh maith le seirbhísí gaolmhara d’Éirinn. Is é a mhisean ná an riachtanas náisiúnta le réamhaisnéisí ardchaighdeáin aimsire agus seirbhísí bainteacha a chomhlíonadh, leis an éifeachtúlacht agus an luach is fearr ar airgead.

An tSeirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíochta

  • cabhraíonn le cosaint agus sábháilteacht bheatha agus mhaoin daoine a chinntiú trí réamhaisnéisí agus rabhaidh phoiblí aimsire a eisiúint
  • cuireann leis an rathúnas náisiúnta agus le cuspóirí an Rialtais go héifeachtach trí sheirbhísí ábhartha meitéareolaíocha a sholáthar do gach earnáil den eacnamaíocht
  • cinntíonn sástacht na gcustaiméirí trí raon agus cháilíocht ár réamhaisnéisí a fheabhsú go leanúnach, chomh maith le costéifeachtacht ár n-oibriúchán agus caighdeán foriomlán ár seirbhíse
  • cothaíonn timpeallacht oibre gairmiúil tacúil a mheallann, a choinníonn agus a fhorbraíonn fostaithe a bhíonn tiomanta tugtha dá n-obair
  • cinntíonn go gcoinnítear bonneagar ardchaighdeáin costéifeachtach meitéarolaíoch ar bun, ag teacht le riachtanais agus acmhainní náisiúnta
  • comhlíonann oibleagáidí an Stáit le seirbhísí meitéareolaíochta a sholáthar don earnáil Eitlíochta
  • breisíonn cáilíocht ár gcartlainne aeráideolaíochta agus soláthraíonn bealaí le teacht ar ár mbunachair shonraí go héasca éifeachtach
  • glacann páirt san fhorbairt leanúnach ar an eolaíocht mheitéarolaíoch agus ar na bealaí, gur féidir í a úsáid, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe Eorpacha agus leis an bpobal idirnáisiúnta ar bhonn níos leithne
  • cabhraíonn le monatóireacht éifeachtach ar an gcomhshaol nádúrtha agus é a bhainistiú go maith.

Tá a thuilleadh faisnéise ar fáil ar shuíomh idirlín Met Éireann (nasc seachtrach)

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar