Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ár n-Oifigí

Baile Átha Cliath - Ceannoifig

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Loch Garman

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Béal an Átha

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Oifigí an Rialtais,
Béal an Átha, 
Co. Mhaigh Eo,
F26 E8N6

Sráid an Rí Thuaidh

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
90 Sráid an Rí Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7,
D07 N7CV

Met Éireann

Ceanncheathrú Met Éireann 
65/67 Cnoc Ghlas Naíon,
Baile Átha Cliath 9,
D09 Y921

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar