Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comórtas do ról Iniúchóra Rialtais Áitiúil leis an tSeirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil

Foilsithe an Luain, 21 DF 2019
Dept Housing logo

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag lorg iarratais anois ar roinnt rólanna ag grád Iniúchóra Rialtais Áitiúil leis an tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil.

Tá sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é an data deiridh le haghaidh iarratais ná 3pm - 8 Samhain 2019.

Catagóra 
Ábhar