Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht - Comhaltacht Iardhochtúireachta i Met Éireann (innéacsanna & táirgí um an monatóireacht ar an aeráid)

Foilsithe an Déardaoin, 02 Iúil 2020
Met Éireann

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) ag lorg léirithe spéise chun obair i gcomhaltacht taighde, a bhfuiltear chun tús a chur leis a luaithe is féidir.

Taighdeoir ar innéacsanna & táirgí um an monatóireacht ar an aeráid      

(Conradh ar théarma seasta) Beidh tionchar suntasach ag an athrú aeráid in Éirinn ar an tsochaí, ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol nádúrtha.

Déanfaidh an té a cheapfar taighde ar inathraitheacht na haeráide in Éirinn, agus beidh sé dírithe ar bhonn ar leith ar shraith táirgí monatóireachta aeráide agus táscairí athraithe aeráide a fhorbairt de réir chaighdeáin na hEagraíochta Meitéareolaíochta Domhanda.

Tá sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é 2pm ar an 30 Iúil 2020 an dáta deiridh chun iarratais críochnaithe a chur isteach.

Catagóra 
Ábhar