Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht - Comhaltacht Iardhochtúireachta in Met Éireann

Foilsithe an Déardaoin, 25 Mei 2020
Met Éireann

Tá léiriú spéise á lorg ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (Met Éireann) i gcomhaltacht taighde, a gcuirfear tús leis a luaithe agus is féidir.

Taighdeoir Iardhochtúireachta – Léarscáileanna Náisiúnta Caighdeánacha de Pharaiméadair  Mheitreolaíochta      

(Conradh Téarma Sheasta) is é an bunriachtanas chun sraith léarscáileanna a chur le chéile a úsáidfidh an Tionscal lena chinntiú go sásaítear caighdeáin Náisiúnta agus Eorachóid.

Tá sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é 2pm ar an 23 Iúil 2020 an dáta deiridh chun iarratais críochnaithe a chur isteach.

Catagóra 
Ábhar