Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Téarmaí agus Coimíollacha

Ráiteas Cóipchirt

Tá an t-ábhar atá ar an láithreán seo faoi réir ag cóipcheart an Rialtais de réir an Acht um Chóipcheart agus Chearta Gaolmhara, 2000. Féadfar an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó printéir le haghaidh úsáid phearsanta amháin. Sa chás go bhfuil an t-ábhar seo á eisiúint do dhaoine eile, ní mór an fhoinse (URL san áireamh) agus an stádas cóipchirt a admháil.

Ní théann an cead chun ábhar faoi chóipcheart an Rialtais a ath-tháirgeadadh chomh fada le haon ábhar ar an láithreán seo arbh fhéidir gur le tríú páirtí é. Ní mór údarú a fháil ó shealbhóirí an chóipchirt atá i gceist chun ábhar den sórt sin a ath-tháirgeadh. 

Ráiteas Séanta

Ní sholáthraítear ábhair na leathanach seo ach mar threoir le haghaidh faisnéise. Tá siad beartaithe chun rochtain an phobail ar fhaisnéis faoin Rialtas agus a Ranna a bhreisiú. Cé go ndéantar gach dícheall agus ábhar á ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlacann an Stát aon fhreagracht nó ní ghlactar aon fhreagracht thar a cheann, as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon láithreán a nascann na leathanaigh seo leis.

Cé go ndéantar gach dícheall lena chinntiú go mbíonn láithreáin liostaithe iontaofa, ní féidir glacadh leis an ráiteas seo mar shéala tacaíochta leis na láithreáin seo.

Catagóra 
Ábhar