Cé Muid

Cover of Statement of Strategy 2016-2019

Is é muide an Roinn Rialtais a bhíonn freagrach as tithíocht, rialtas áitiúil, oidhreacht agus pleanáil.

Is é misean na Roinne tacú le:

  • tithe dea-phleanáilte a sholáthar ar bhealach éifeachtúil inbhuanaithe agus
  • rialtas áitiúil éifeachtach

Leagtar amach inár Ráiteas Straitéise 2017-2020 conas a chomhlíonfaimid ár spriocanna chun:

  • chinntiú go gcuireann an phleanáil agus an tógáil inár réigiúin agus inár bpobail le forbairt chothrom inbhuanaithe

  • soláthar cobhsaí inbhuanaithe tithíochta ar dhea-chaighdeán a chumasú

  • creat a chur ar fáil le haghaidh acmhainní uisce a bhainistiú go hinbhuanaithe ón bhfoinse go dtí an fharraige

  • rialtas áitiúil atá daonlathach, freagrúil agus éifeachtach, bainistíocht éifeachtach toghcháin agus bainistíocht seirbhísí dóiteáin agus éigeandála ar ardchaighdeán a chur ar aghaidh agus a chumasú

  • freastal ar an tsochaí trí fhaisnéis aimsire agus aeráide iontaofa a tháirgeadh agus a chur in iúl chun beatha agus maoin a chosaint agus chun ról Mhet Éireann a fheabhsú mar an guth údarásach maidir le haimsir ard-tionchair in Éirinn