Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Gairm ar Aighneachtaí: Ráiteas Straitéise 2021 - 2025

Tá comhairliúchán á sheoladh againn

Tá a Ráiteas Straitéise don tréimhse cúig bliana idir 2021 – 2025 á ullmhú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i láthair na huaire.

Feidhmeoidh Ráiteas Straitéise nua na Roinne mar chreat don obair a chuirfidh an Roinn i gcrích i rith na tréimhse cúig bliana.  Ráiteas Straitéise reatha 2017-2020

Conas is féidir a bheith páirteach ann?

Tá an Roinn ag fáiltiú roimh aighneachtaí maidir lena Ráiteas Straitéise go dtí an 27 Deireadh Fómhair 2020

Ba cheart aighneachtaí a sheoladh trí ríomhphost chuig: strategy@housing.gov.ie nó i scríbhinn chuig:

Ráiteas Straitéise,
Aonad um Thacaíocht Straitéiseach agus Gnó,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Téarmaí agus Coinníollacha

Tá gach aighneacht agus barúil a chuirtear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir a n-eisithe faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Tá aighneachtaí faoi réir reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí freisin - féach an Ráiteas Príobháideachta.

Seachas ainm agus seoladh, níor cheart go mbeadh faisnéis phearsanta, rúnda nó lena mbaineann íogaireacht tráchtála san áireamh i d’aighneacht nó breathnóireachtaí.

Cad a dhéanfaimid le do Fhreagairt

Meabhraítear do fhreagróirí go bhfuil sé beartaithe ag an Roinn ábhar na n-aighneachtaí ar fad a fhaightear a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne.  Foilseofar céannacht an pháirtí a sholáthair an aighneacht le gach aighneacht, ach amháin sa chás gur duine aonair é an páirtí agus gur chuir sé/sí in iúl go sainráite nach bhfuil sé/sí ag iarraidh go n-aithneofar é/í.

Catagóra 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Déardaoin, Deireadh Fómhair 8, 2020
Ag Dúnadh 
Máirt, Deireadh Fómhair 27, 2020