Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

An Chairt Chustaiméirí agus an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Tá rún daingean againn seirbhísí ardchaighdeáin, cúirtéiseacha agus tráthúla a sholáthar duit ag gach tráth.  Tá an tiomantas seo a athdhearbhaítear sa bPlean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí agus leis an gCairt Chustaiméirí ghaolmhar.

Leagann amach lenár gCairt Chustaiméirí na caighdeáin seirbhíse lenar féidir leat a bheith ag súil nuair a théann tú i dteagmháil linn ar an teileafón, i scríbhinn nó go pearsanta. Leagann amach leis an bPlean Gníomhaíochta conas a chuirfimid na tiomantais sa Chairt i ngníomh, conas a dhéanfaimid athbhreithniú ar ár bhfeidhmíocht agus á bhfeidhmíocht a thuairisciú.

Aiseolas / Gearáin ó Chustaiméirí

Mura mbíonn tú sásta le cáilíocht na seirbhíse atá faighte agat uainn nó más mian leat díreach roinnt moltaí a dhéanamh lenár seirbhísí a fheabhsú, téigh i dteagmháil linn go díreach. Fáiltímid roimh gach aiseolas agus déileáilfimid le do ghearáin/cheisteanna/mholtaí ar bhealach tráthúil agus faoi rún.

Oifigigh Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

Féachann an Roinn le cinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais a custaiméirí ar fad, lena n-áirítear daoine le míchumais, agus go seasfar le cearta ar chóir chomhionann agus seirbhísí á seachadadh.  

Oifigigh Rochtana ceaptha againn de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.