Teagmhálacha

Contact Us

Déan Teagmháil Linn

De réir bheartas an Rialtais maidir le cianobair le linn na géarchéime sláinte atá ann faoi láthair, tá ár n-áitreabh dúnta faoi láthair agus tá ár bhfoireann ag obair go cianda. Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis na rannóga ábhartha  den Roinn trí ríomhphost ag na seoltaí thíos.

Mura bhfuil tú cinnte cén seoladh ríomhphoist ba chóir do cheist a sheoladh, seol é ar ríomhphost chuig QCSOfficer@housing.gov.ie agus cuirfimid ar aghaidh chuig an oifig chuí é.

Press & Secretary General Office

Oifig Phreasa

Fón: +353 (0)1 888 2638
r-phost:press@housing.gov.ie

Oifig an Ard-Rúnaí

Customer Service

r-phost:qcsofficer@housing.gov.ie

Forim Aiseolais um Sheirbhís Do Chustaiméirí 

Seoladh:
Oifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

Cairt Chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Nós Imeachta le haghaidh Aiseolais/Gearán ó Chustaiméirí

Minister O'Brien

Aire Darragh O'Brien

Oifig an Aire
Fón: +353 (0)1 888 2403
Ríomhphost: minister@housing.gov.ie
Seoladh: Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

MoS Burke

Aire Stáit Peter Burke

Oifig an Aire Stáit 
Fón: +353 (0)1 888 2405
Ríomhphost:
ministerofstate@housing.gov.ie
Seoladh:Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

MOS Noonan

Aire Stáit Malcolm Noonan

Oifig an Aire Stáit 
Fón:+353 (0)1 888 2425
RíomhphostMOS@housing.gov.ie
Seoladh: Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

Housing and Building Standards Queries

Ceisteanna - Caighdeáin Tógala

Cosaint Sonraí

Iarratas Rochtana ó Dhuine is Ábhar do Shonraí

Ríomhphost: data.protection@housing.gov.ie

Seoladh: Aonad Cosanta Sonraí,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

FOI Requests

Ríomhphost: foi@housing.gov.ie

Seoladh: FOI,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

AIE Requests

Iarrtais ar Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Ríomhphost: aie@housing.gov.ie

Seoladh: AIE,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Access/Inquiry Officers

Oifigigh Insroichte agus Fhiosraithe faoin Acht um Míchumais 2005.

Rochtain Fisiciúil
Oifigeach Rochtana: Colm Downey
Fón: +353 (0)1 888 2361
Ríomhphost:
colm.downey@housing.gov.ie​

Rochtain ar ICT
Oifigeach Rochtana: Mihai Bilauca
Fón: +353 (0)1 888 2233
Ríomhphost: Mihai.Bilauca@housing.gov.ie

Rochtain ar Fhoilsitheoireacht
Oifigeach Rochtana: Steven O'Riordan
Fón:+353 (0)1 888 2895
Ríomhphost: steven.oriordan@housing.gov.ie

Oifigeach Fiosraithe:
Danny O'Sullivan
Fón: +353 (0)53 911 7466
Ríomhphost:
danny.osullivan@housing.gov.ie

European Citizen's Initiative

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Deimhniú córais bhailiúcháin ar líne

Teagmhálaí: Kevin Forde
Fón: +353 (0)53 911 7404
Ríomhphost:citizensinitiative@housing.gov.ie

Fiorú agus deimhniú na ráiteas tacaíochta

Teagmhálaí: Dorothy Kellegher
Fón: + 353 (0)1 888 2457
Ríomhphost:Dorothy.Kellegher@housing.gov.ie

Teagmhálaí: Martin Hehir
Fón: +353 (0)1 888 2249
Ríomhphost:Martin.Hehir@housing.gov.ie

Website Comments

Suíomh Idirlín - Tuairimí