Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iomaíocht le haghaidh Ceapacháin Gairmiúila agus Teicniúla chuig an Rannóg Oidhreachta

Foilsithe an Céadaoin, 04 Samh 2020
Dept Housing logo

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ag lorg iarratais ar na poist seo a leanas:-

  • Éiceolaí Bratphortaigh
  • Éiceolaí Pleanála Caomhnaithe
  • Éiceolaí Fraochmhá
  • Éiceolaí Monatóireachta

sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais (i mBéarla amháin) ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é an data deiridh le haghaidh iarratais ná 3pm - 3 Mí na Nollag 2020.