Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Déanann na hÚdaráis Áitiúla a gcomhraiceoirí dóiteáin a oiliúint le haghaidh na stáisiún dóiteáin sa limistéar áitiúil. Cuidíonn an Stiúrthóireacht Náisiúnta san oiliúint sin trí chlár bliantúil de chúrsaí d’Oifigigh Dóiteáin a reáchtáil. Tá na cúrsaí sin liostáilte thíos.

 • Fire service recruit training
  Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin
 • Fire service recruit training
  Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin
 • Fire service recruit training
  Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin
 • Fire service recruit training
  Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin
 • Fire service recruit training
  Oiliúint Seirbhísí Dóiteáin

Clár Oiliúna Lárnach na Seirbhíse Dóiteáin

 

2019 Clár Oiliúna

Cúrsa (i mbéarla amháin) Suíomh Dáta
Oibreoir Caidéil Stáisiún Dóiteáin Chill Airne 4 – 8 Márta
Fo-Oifigeach Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Shligigh 25 Márta – 5 Aibreán
Tarrtháil Feithiclí Troma Ionad Oiliúna Bhaile Haicéid 8 – 12 Aibreán
Imbhualadh Tráchta ar Bhóithre Stáisiún Dóiteáin an Aonaigh 13 – 24 Bealtaine
Ceardlanna faoi Fheidhmiú Dóiteáin in Áiteanna Iata (6 × 2 Lá) Ionad Oiliúna Bhaile Haicéid

18/19 & 20/21 Meitheamh  - 3/4 & 5/6 Meán Fóthair 24/25 & 26t27 Meán Fómhair

Ábhair Ghuaiseacha Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann 2 – 13 Meán Fómhair
Fo-Oifigeach Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Bhré 23 Meán Fómhair - 4 Deireadh Fómhair
Oifigeach Stáisiún na Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Bhré 4 – 25 Deireadh Fómhair
Cúrsa Teagascóra na Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin na hInse 6, 18 – 22 Samhain
Seimineáir/Ceardlanna    
Forbairt Ceannaireachta (2 × 2 lá) Tulach Mhór 26/27 Feabhra 12/13 Márta
Innealtóireacht um Shábháilteacht Dóiteáin (2 × 2 lá) Luimneach 4/5 agus 11/12 Meitheamh
Ceardlann faoi Shábháilteacht Theicniúil Dóiteáin (2 x 2 lá) Port Laoise 29/30 Bealtaine 20/21 Samhain
Seimineáir d’Oifigigh Shinsearacha (3 x 1 lá) Corcaigh Tulach Mhór 5 Samhain 12, 13 Samhain

2018 Clár Oiliúna

Cúrsa (i mbéarla amháin) Suíomh Dáta
Oibreoir Caidéil Stáisiún Dóiteáin Chill Airne  5 – 9 Márta
Tarrtháil Feithiclí Troma Ionad Oiliúna Bhaile Haicéid 16 – 20 Aibreán
Fo-Oifigeach Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Shligigh  16 – 27 Aibreán
Imbhualadh Tráchta ar Bhóithre Stáisiún Dóiteáin an Aonaigh  14 – 25 Bealtaine
Oifigeach Sinsearach – Ceannas Oibriúcháin Cluain Meala 11 – 22 Meitheamh
Innealtóireacht um Shábháilteacht Dóiteáin (Iontrálaithe Nua) Cill Chainnigh 25 – 29 Meitheamh
Ábhair Ghuaiseacha Stáisiún Dóiteáin Mhainistir na Corann 3 – 14 Meán Fómhair
Longa agus Calafoirt Ionad Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath, Institiúid Uí Bhriain 17 – 28 Meán Fómhair
Fo-Oifigeach Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Bhré 24 Meán Fómhair - 5 Deireadh Fómhair
Oifigeach Stáisiún na Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin Bhré 15 – 26 Deireadh Fómhair
Cúrsa Teagascóra na Seirbhíse Dóiteáin Stáisiún Dóiteáin na hInse  7, 19 – 23 Samhain
Seimineáir/Ceardlanna    
Inealtóireacht um Shábháilteacht Dóiteáin (2 x 2 lá) Fire Safety Engineers (2 x 2-day) Port Laoise 13/14 & 20/21 Meitheamh
Ceardlann faoi Shábháilteacht Theicniúil Dóiteáin (2 x 2 lá) Port Laoise 29-30 Bealtaine, 13-14 Samhain
Seimineáir d’Oifigigh Shinsearacha (3 x 1 lá) Senior Officer Seminars (3 x 1-day) Corcaigh Tulach Mhór 20 Samhain 27, 28 Samhain

Clicéal ar "English" chun breathnú ar cúrsaí oiliúna eile (i mBéarla amháin).

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.