Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Treoirdhoiciméid maidir le freagrachtaí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 1 month ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá treoirdhoiciméid maidir le sábháilteacht dóiteáin curtha i dtoll a chéile ag an Roinn le cuidiú le daoine a bheadh i bhfeighil áitribh a ndualgais a chomhlíonadh de réir an Achta Seirbhísí Dóiteáin, 1981.  Tá na treoirdhoiciméid le fáil (i mBéarla amháin) ar chóras cuardaigh na Roinne .

Ní mór foirgnimh nua, síntí agus obair eile ar fhoirgnimh a dhearadh agus a dhéanamh de réir na Rialachán Foirgníochta.

Baineann Technical Guidance Document - Part B le Sábháilteacht Dóiteáin.

Sonraí Teagmhála

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs:                      +353 (0)1 888 2645