An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistocht Dóiteáin agus Éigeandála

Is muid atá freagrach as tacú le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála na hÉireann. Ina theannta sin, déanaimid an fhreagairt náisiúnta a chomhordú ina gcás seo a leanas:-

  • drochaimsir
  • timpistí núicléacha
  • truailliú an chomhshaoil
  • réimse móréigeandálaí eile.