Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fáiltíonn an tAire O'Brien roimh cheapachán Airí Stáit chuig an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Foilsithe an Déardaoin, 02 Iúil 2020
Minister Darragh O'Brien

Chuir an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O'Brien T.D., fáilte inniu (an 2 Iúil, 2020) roimh cheapachán Peter Burke T.D. agus Malcolm Noonan T.D. mar Airí Stáit laistigh den Roinn.

Ceapadh an tAire Burke mar Aire do Rialtas Áitiúil agus Pleanáil, agus ceapadh an tAire Noonan mar Aire don Oidhreacht agus d'Athchóiriú Toghcháin. 

Agus fáilte á chur aige roimh na ceapacháin, dúirt an tAire O'Brien:

“Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Peter agus Malcolm as a gceapacháin mar Airí Stáit agus guím gach rath orthu ina róil nua. Tá a fhios agam go mbeidh fonn orthu dul i mbun oibre láithreach agus Clár uaillmhianach an Rialtais a sheachadadh.

“Cuimsíonn an Roinn seo raon leathan saincheisteanna atá thar a bheith tábhachtach, agus beidh a cuid oibre ríthábhachtach de réir mar a oibreoidh an rialtas nua i dtreo a sprice Éire níos cothroime a chruthú. Tá a fhios agam go mbeidh Peter agus Malcolm chomh tiomanta don sprioc sin agus atáimse, agus táim ag tnúth le bheith ag obair leo chun í a bhaint amach."

 

 

 

 

                                   

Catagóra 
Ábhar