Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Pobalbhreith do Mhéara Dírtofa

Beidh deis ag daoine i gCathair Chorcaí; i gCathair agus i gContae Luimnigh; agus i gCathair agus i gContae Phort Láirge vóta a chaitheamh i bpobalbhreith an 24 Bealtaine 2019 ar mhéara dírthofa ag a mbeidh feidhmeanna (dualgais) feidhmiúcháin. Vótaíocht atá i bpobalbhreith lena dtéitear i gcomhairle leis an bpobal maidir le moladh éigin.

Iarrfar ar vótálaithe i limistéir na dtrí chomhairle moladh a fhaomhadh faoina gcuirfear ar chumas na ndaoine ina limistéar comhairle méara ag a mbeidh feidhmeanna feidhmiúcháin a thoghadh go díreach do théarma cúig bliana. Faoi láthair, is iad na comhairleoirí eile a thoghann méara na comhairle (tugtar ‘méara’ air i gCathair agus i gContae Luimnigh agus i gCathair agus i gContae Phort Láirge, agus tugtar ‘ardmhéara’ air i gCathair Chorcaí) do théarma aon bhliana amháin. Faoi mholadh an Rialtais, is mó feidhmeanna a bheadh ag an méara dírthofa ná mar atá ag an méara nó ag an ardmhéara faoi láthair, lena n‑áirítear cuid de na feidhmeanna feidhmiúcháin, nó na feidhmeanna sin go léir, atá ag an bpríomhfheidhmeannach ábhartha.

Tá an phobalbhreith á reáchtáil faoi fhorálacha san Acht Rialtais Áitiúil, 2019. Faoin Acht, má ghlacann tromlach na vótálaithe i limistéar riaracháin comhairle leis an moladh, cuirfidh an tAire tuarascáil faoi bhráid Thithe an Oireachtais ina mbeidh tograí reachtacha maidir le méara a thoghadh ag an bpobal. Déanfaidh Tithe an Oireachtais an reachtaíocht a bhreithniú ansin. Reáchtálfar toghchán chun méara a thoghadh má ritear an dlí.

Má dhiúltaíonn formhór na vótálaithe i gCathair Chorcaí don mholadh, fanfaidh cothromaíocht na gcumhachtaí agus na bhfeidhmeanna i gComhairle Cathrach Chorcaí mar atá agus ní athrófaí iad gan reachtaíocht a rith. 

Tá tuilleadh faisnéise ar an bpobalbhreith i do limistéar féin le fáil sna doiciméid seo thíos:

 

 

 

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig mayors@housing.gov.ie 

Páipéar Ballóide Samplach

Páipéar Ballóide Samplach

Físeán ar pobalbhreitheanna ar mhéaraí dírthofa

Plebiscites for Directly Elected Mayors

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Cruinnithe poiblí maidir leis na pobalbhreitheanna

Mar chuid den fheachtas faisnéise poiblí maidir leis na pobalbhreitheanna, déanfaidh an Coiste Maoirseachta ar an bhFeachtas Faisnéise Poiblí cruinnithe faisnéise poiblí a reáchtáil maidir leis na pobalbhreitheanna.

  • Cruinniú poiblí maidir leis an bpobalbhreith ar ardmhéara dírthofa ag a mbeidh feidhmeanna feidhmiúcháin do Chathair Chorcaí: Dé Máirt, an 14 Bealtaine 2019, 7.30-9.00 i.n. , Atrium, Halla na Cathrach, Sráid Anglesea, Corcaigh
     
  • Cruinniú poiblí maidir leis an bpobalbhreith ar mhéara dírthofa ag a mbeidh feidhmeanna feidhmiúcháin do Chathair agus do Chontae Phort Láirge: Dé Céadaoin, an 15 Bealtaine 2019, 7.30-9.00 i.n., An Óstán Tower, An Meall, Port Láirge
     
  • Cruinniú poiblí maidir leis an bpobalbhreith ar mhéara dírthofa ag a mbeidh feidhmeanna feidhmiúcháin do Chathair agus do Chontae Luimnigh: Déardaoin, an 16 Bealtaine 2019, 7.30-9.00 i.n., Foirgneamh Eolaíochta Ríomhiareachtas, Ollscoil, Liumnigh 

Foilseofar sonraí ar am agus ar ionad na gcruinnithe sin ar an leathanach gréasáin seo. Seol ríomhphost chuig mayors@housing.gov.ie más mian leat fógra a fháil nuair a fhógrófar na sonraí ar na cruinnithe.

An bhfuil mé i dteideal vóta a chaitheamh sa phobalbhreith má tá cónaí orm i gceann de na trí limistéar sin?

Le bheith in ann vóta a chaitheamh i bpobalbhreith na comhairle, ní mór go mbeadh ainm an duine ar Chlár na dToghthóirí i gceann de na limistéir seo:

  • Comhairle Cathrach Chorcaí
  • Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
  • Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Moltar do dhaoine seiceáil an bhfuil siad cláraithe le vóta a chaitheamh ar www.checktheregister.ie.

Is féidir le héinne atá incháilithe chun vóta a chaitheamh sa toghchán áitiúil, vóta a chaitheamh sa phobalbhreith.