Rialtas Áitiúil

Tugaimid tacaíocht don rialtas áitiúil agus folláine agus cáilíocht beatha na saoránach agus na bpobal á gcur chun cinn aige, trí fheidhmíocht éifeachtúil d’fheidhmeanna agus trí sheirbhísí dea-luacha a sheachadadh ag an leibhéal áitiúil.