Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Olltoghchán chuig an Seanad

Foilsithe an Céadaoin, 22 Ean 2020
Dept Housing logo

Tá Orduithe déanta ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Ó Murchú, ag ceapadh na dátaí agus na hamanna, mar a leagtar amach thíos, don olltoghchán Comhaltaí chuig Seanad Éireann. Síníodh an t-ordú inné.

Faoi Alt 18.8 den Bhunreacht, caithfidh olltoghchán chuig an Seanad a bheith ann ag tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis an Dáil a lánscor. Lánscoireadh an 32ú Dáil trí fhógra ón Uachtarán an 14 Eanáir 2020 agus dá bharr sin caithfidh olltoghchán chuig an Seanad a bheith ann ag tráth nach déanaí ná an 13 Aibreán 2020. Tá an Seanad comhdhéanta de 60 comhalta. Ainmníonn an Taoiseach 11 díobh. Toghtar comhaltaí chuig an 49 suíochán eile in olltoghchán – 43 suíochán trí thoghchán do chomhaltaí rolla agus 6 suíochán trí thoghchán do chomhaltaí ollscoile. Maidir leis na comhaltaí painéil agus na comhaltaí ollscoile, bíonn ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ordú a dhéanamh laistigh de 7 lá ó lánscor na Dála chun na dátaí agus na hamanna a cheapadh do na céimeanna éagsúla sa phróiseas toghcháin.

Comhaltaí Rolla

  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin do Chomhlachtaí Ainmniúcháin in éag ag meán lae, Dé Luain an 24 Feabhra 2020.
  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin do chomhaltaí an Oireachtais in éag ag meán lae, Dé Luain an 2 Márta 2020.
  • Suífidh Ceann Comhairimh an tSeanaid d'fhonn na painéil a chur i gcrích Dé Luain an 9 Márta 2020.
  • Eiseofar na páipéir bhallóide chuig na toghthóirí Dé Luain an 16 Márta 2020.
  • Beidh deireadh leis an vótaíocht ag 11.00 a.m. Dé Luain an 30 Márta 2020.

Comhaltaí Ollscoile

  • Rachaidh an tréimhse ainmniúcháin i dtoghlaigh na n-ollscoileanna in éag Dé hAoine an 14 Feabhra 2020.
  • Eiseofar na páipéir bhallóide chuig na toghthóirí Dé hAoine an 28 Feabhra 2020.
  • Beidh deireadh leis an vótaíocht ag 11.00 a.m. Dé Máirt an 31 Márta 2020.
Catagóra