Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Scrúdaigh Dréachtchlár na dToghthóirí roimh an 25 Samhain 2019

Foilsithe an Déardaoin, 07 Samh 2019

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí ar taispeáint in oifigí na Comhairle Cathrach/Contae/Cathrach agus Contae, Stáisiúin na nGardaí, Leabharlanna, Oifigí an Phoist agus ar líne ag www.checktheregister.ie go dtí an 25 Samhain 2019.

Más rud é go mbeidh tú 18 mbliana nó níos sine ar an 15 Feabhra 2020, cinntigh  go bhfuil d’ainm, do sheoladh, agus do chuid sonraí ar an Dréachtchlár agus go bhfuil siad cruinn. Má tá botún ann, abair é leis do Chomhairle áitiúil roimh an 25 Samhain 2019.

Catagóra 
Ábhar