Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Reifreann – An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016

Foilsithe an Aoine, 12 Aib 2019
Minister Eoghan Murphy

Tá ordú déanta inniu ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy TD, lena gceaptar Dé hAoine an 24 Bealtaine, 2019  ar lá na vótála sa reifreann ar an togra go ndéanfaí leasú ar an mBunreacht mar atá sa Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016.

 

Beidh vótáil ar siúl idir 7 am agus 10 pm.  3.3 milliún duine an t-iomlán a bhfuil vóta acu faoi láthair. “Beag beann ar do chuid tuairimí ar thograí an reifrinn, ba mhaith liom an deis seo a thapú chun vótálaithe a spreagadh dul chuig an ionad vótála le linn na tréimhse 15 uaire seo an 24 Bealtaine chun a gcuid tuairimí a chur in iúl i leith thoradh an reifrinn seo”, a dúirt an tAire.

Le bheith incháilithe chun vóta a chaitheamh sa reifreann ní mór duit a bheith i do shaoránach de chuid na hÉireann, a chomhlíonann na critéir cáilithe, lena n-áirítear an riachtanas a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn faoi lá na vótála agus gnáthchónaí a bheith ort ag an seoladh inar mian leat clárú.  Má tá tú ar an gclár ach gur bhog tú le déanaí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh d'ainm a áireamh ar an  bhforlíonadh a bhaineann le do sheoladh nua. 

Ba chóir do vótálaithe incháilithe nach bhfuil ar an gclár ach ar mian leo vóta a chaitheamh foirm iarratais don fhorlíonadh a chomhlánú atá ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, ó Chomhairlí Contae nó ó Chomhairlí Cathrach agus Contae (is iad seo na húdaráis clárúcháin)  agus ar líne ag www.checktheregister.ie. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag an údarás clárúcháin san áit ina bhfuil cónaí ort tráth nach déanaí ná Dé Máirt an 7 Bealtaine, 2019.

Má tá duine incháilithe le vóta a chaitheamh tríd an bpost, nó más rud é nach bhfuil siad in ann vóta a chaitheamh i bpearsa de bharr tinnis nó míchumas coirp agus más cónaitheoir iad in ospidéal, i dteach altranais nó in ionad cúraim dá leithéid, agus mura bhfuil siad ar Liosta na bPostvótálaithe nó ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, de réir mar is cuí, is féidir leo iarratas a dhéanamh a n-ainm a chur leis an bhforlíonadh a ghabhann leis na liostaí sin tráth nach déanaí ná Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2019. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, ó Chomhairlí Contae nó ó Chomhairlí Cathrach agus Contae.

Tá Barry Ryan, Príomhoifigeach sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, ceaptha ag an Aire ina cheann comhairimh reifrinn don reifreann.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar