Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Reifrinn

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Reachtaíocht ar Reifrinn

Tá reachtaíocht le haghaidh reifreann in Éirinn leagtha amach in Acht an Reifrinn, 1994 agus in Acht an Reifrinn, 1998.

Tá dhá chineál reifreann in Éirinn: reifreann bunreachta agus gnáthreifreann.

Reifreann Bunreachta

Más mian leis an Rialtas rud a athrú i mBunreacht na hÉireann, ní mór dó reifreann bunreachta a chur ar bun. Tá Bunreacht na hÉireann le fáil ag an nasc seo a leanas:  Bunreacht na hÉireann

Cuireadh 38 reifreann bunreachta ar bun sa Stát.

Tá faisnéis agus torthaí na reifreann seo le fáil ag:

Bileog Eolais Reifreann (pdf, 342kb) 
Torthaí Reifreann (ar ár suíomh i mBéarla)

Gnáthreifreann

Más mian leis an Rialtas dlí a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis a thabhairt isteach, féadfaidh an Seanad agus an Dáil an tUachtarán a achainí reifreann a chur ar bun. Níor cuireadh aon ghnáthreifreann ar bun.

Tá tuilleadh faisnéise ar reifrinn le fáil ag láithreán gréasáin fhaisnéis na saoránach (i mbéarla amháin)

Físeán ar reifrinn in Éirinn

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar reáchtáil na reifreann in Éirinn, cuid thábhachtach dá próiseas daonlathach. San físeán seo taispeántar cén chaoi agus cén fáth a dtarlaíonn refrinn agus na comhlachtaí Stáit a oibríonn lena chinntiú go mbíonn ionchur ag na saoránaigh ar lá an reifrinn. (Féach thíos le haghaidh an fhíseáin ghearr agus an leagan níos faide)

Leagan gearr den Fhíseán

Referendums in Ireland – making them happen so you can decide (short version)

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Leagan níos faide den Fhíseán

Referendums in Ireland – making them happen so you can decide (extended version)

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar