Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rialtas Áitiúil in Éirinn ar feadh 120 bliain

An 06 Aibreán 1899, reáchtáil Éire na chéad toghcháin chuig comhairlí nuabhunaithe, ar tionóladh go leor díobh den chéad uair an 22 Aibreán 1899. Ba iad Boird Caomhnóirí Dhlí na mBocht a bhí ann rompu, agus foráladh le haghaidh an chórais nua rialtais áitiúil leis an Local Government Act 1898. Bhí 163 Aontas Dhlí na mBocht, bunaithe timpeall na mbailte margaidh ar fud na hÉireann, freagrach as córas a fheidhmiú lenar áiríodh tithe na mbocht agus obair fóirithinte eile. Ba iad an lucht íoctha rátaí a thogh roinnt caomhnóirí, rud a d’fhág go raibh roinnt daonlathais i gceist leis an gcóras. Rud suntasach ab ea gurbh fhéidir le mná a bheith ina gcaomhnóirí ó 1896 i leith.     

Ó 1899 i leith, tá rialtas áitiúil daonlathach i réim in Éirinn ar feadh 120 bliain, ag breisiú chaighdeán beatha shaoránaigh na hÉirinn san iliomad slí.  

An 18 Aibreán 2019, chuir an tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus Athchóiriú Toghchán, John Paul Phelan, T.D., fáilte ar ionadaithe an rialtais áitiúil chuig Teach an Chustaim chun  120 bliain ó na chéad toghcháin áitiúla in Éirinn a cheiliúradh. Ag an imeacht, labhair an tAire Phelan agus an príomhchainteoir ag an imeacht, an tOllamh Mary E. Daly, Ollamh Emeritus na Staire ag Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, faoi shaibhreas stair na 120 bliain den rialtas áitiúil in Éirinn. Tá roinnt den imeacht le feiceáil san fhíseán seo. 

120 years of local government in Ireland

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Catagóra 
Ábhar