Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Orduithe maidir le Lá Vótála déanta i ndáil le toghcháin na hEorpa agus na toghcháin áitiúla

Foilsithe an Luain, 25 Már 2019
Minister Eoghan Murphy

Tá orduithe déanta ag an Uasal Eoghan Murphy, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil inniu (an 25 Márta 2019) lena gceaptar Dé hAoine an 24 Bealtaine 2019 mar an lá vótála agus na huaireanta 7.00a.m. go 10.00p.m. na huaireanta vótála i ndáil le toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus na toghcháin áitiúla.

Tá Barry Ryan, Príomhoifigeach sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, ceaptha freisin ag an Aire ina Cheann Comhairimh do Thoghchán Pharlaimint na hEorpa.  Tá cinn comhairimh ceaptha freisin do na trí thoghlach Pharlaimint na hEorpa ina bhfuil 13 Feisire Parlaiminte le toghadh do théarma parlaiminte 2019-2024.

Is é an tUasal Fergus Gallagher, Sirriam Chontae Bhaile Átha Cliath a bheidh ina cheann comhairimh do thoghlach 4 shuíochán Bhaile Átha Cliath.  An tUasal Fintan J Murphy, Cláraitheoir Chontae Mhaigh Eo a bheidh ina cheann comhairimh i dtoghlach 4 shuíochán Lár Tíre - Thuaidh -Thiar An tUasal Martin Harvey, Sirriam Chathair Chorcaí, a bheidh ina cheann comhairimh don toghlach 5 shuíochán Theas.  Sonraítear na trí thoghlach san Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú), 2019.

Ainmniúcháin iarrthóirí i dtoghchán na hEorpa

Tabharfaidh na cinn comhairimh do na trí thoghlach Eorpacha fógra poiblí sna laethanta atá ag teacht maidir leis na hamanna a nglacfar le hainmniúcháin agus na ceanglais a bhaineann le hiarratas a dhéanamh.

Ainmniúcháin iarrthóirí i dtoghchán áitiúil

Tabharfaidh ceann comhairimh na n-údarás áitiúil fógra poiblí freisin maidir leis na hamanna a nglacfar le hainmniúcháin agus na ceanglais a bhaineann le hiarratas a dhéanamh.

Clárú Vótálaithe

Tá am fós ag daoine atá incháilithe le vóta a chaitheamh, ach nach bhfuil cláraithe ina dtoghthóirí, le hiarratas a dhéanamh a n-ainm a chur leis an bhforlíonadh a ghabhann le clár na dtoghthóirí atá le foilsiú roimh lá na vótála agus a bheidh, dá réir sin, in ann vóta a chaitheamh an 24 Bealtaine. Le bheith incháilithe, ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d'aois nó níos sine lá na vótála nó roimhe agus gnáthchónaí a bheith air nó uirthi sa toghlach.

Chun iarratas a dhéanamh ainm a áireamh ar an bhforlíonadh a ghabhann leis an gclár, ní mór do dhuine an fhoirm iarratais chuí  (RFA2), atá le fáil le híoslódáil ó www.checktheregister.ie nó le fáil ón gComhairle Cathrach, ón gComhairle Contae nó ón gComhairle Cathrach agus Contae a chomhlánú. Ní mór don údarás clárúcháin ina bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir na foirmeacha iarratais a bheith faighte aige tráth nach déanaí ná Dé Máirt an 7 Bealtaine 2019.  Maidir leosan ar mian leo iad a áireamh ar an bhforlíonadh a ghabhann le liosta na bpostvótálaithe agus le liosta na vótálaithe speisialta, ní mór na foirmeacha iarratais a bheith faighte ag an údarás áitiúil tráth nach déanaí ná Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2019. 

Póstaeir toghcháin

Anois ó tharla socruithe déanta do thoghcháin áitiúla 2019, tá an tréimhse ama ina bhféadfaidh iarrthóirí póstaeir toghcháin a bheith thuas acu tugtha le fios ag an Aire.  Ní ceadmhach d'iarrthóirí póstaeir a chur suas ach ón 24 Aibreán, is é sin 30 lá roimh dháta na vótála.   Ní mór d'iarrthóirí gach póstaer a bhaint anuas laistigh de 7 lá tar éis lá na vótála.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar