Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ráiteas de chuid Eoghan Murphy, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, maidir le Clár na dToghthóirí

Foilsithe an Máirt, 14 Ean 2020
Dept Housing logo
  • Is é is tábhachtaí le rá inniu gur féidir go fóill clárú in am chun vóta a chaitheamh san Olltoghchán i mí Feabhra
  • Is féidir clárú suas go dtí an 22 Eanáir
  • Moltar do dhaoine seiceáil a dhéanamh maidir leis an stádas clárúcháin ina leith mura bhfuil siad cinnte dearfa go bhfuil siad cláraithe

Is é clár 2019-2020, chomh leis an bhforlíonadh leis an gclár sin, an Clár Toghthóirí a bheidh i bhfeidhm maidir leis an Olltoghchán ar an 8 Feabhra. 

“Is faoin uile dhuine againn a dhearbhú, ina leith féin, go bhfuiltear cláraithe mar is ceart chun vóta a chaitheamh agus é a sheiceáil go díreach leis an údarás áitiúil an bealach is fearr chun sin a dhéanamh,” arsa Eoghan Murphy, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. “Is é is tábhachtaí le rá inniu gur féidir go fóill clárú in am chun vóta a chaitheamh san Olltoghchán i mí Feabhra.”

Ba cheart do dhaoine déanamh mar seo a leanas chun a chinntiú go bhfuil siad cláraithe mar is ceart maidir leis an olltoghchán ar an 8 Feabhra.

Céim 1

  • Seiceáil ar an idirlíon ar checktheregister.ie má tá sonraí i do leith luaite ar chlár na dtoghthóirí 2019-2020.  Is féidir le daoine, de rogha air sin, an cás a sheiceáil go díreach leis an údarás áitiúil.  Má tá na sonraí i do leith luaite mar is ceart, ní gá aon ní eile a dhéanamh.

Céim 2

  • Sa chás nach bhfuil sonraí i do leith luaite ar chlár na dtoghthóirí 2019-2020, ba cheart duit a sheiceáil leis an údarás áitiúil, san áit ina bhfuil cónaí ort, an bhfuil na sonraí i do leith san áireamh leis an liosta forlíontach a ghabhann le clár na dtoghthóirí.  Má tá na sonraí i do leith luaite mar is ceart ar an liosta forlíontach a ghabhann le clár na dtoghthóirí, ní gá aon ní eile a dhéanamh.

Céim 3

  • Sa chás nach bhfuil na sonraí i do leith luaite ar chlár na dtoghthóirí ná ar an liosta forlíontach a ghabhann le clár na dtoghthóirí, ba chóir duit an fhoirm iarratais chuí a fháil ón údarás áitiúil (nó a tharraingt chugat féin ó checktheregister.ie) agus an fhoirm sin a líonadh isteach agus, sula sínítear an dearbhú, í a thabhairt, maille le doiciméad aitheantais le grianghraf, chuig beairic áitiúil an Gharda Síochána agus síniú a chur léi i bhfianaise dhuine den Gharda Síochána a chuirfidh stampa leis an bhfoirm ina dhiaidh sin.   Ní mór an fhoirm a bheith ar ais ag an údarás áitiúil faoi dheireadh an lá oibre ar an 22 Eanáir 2020 chun duine a chlárú in am don toghchán ar an 8 Feabhra.  Ní foláir do dhuine dul isteach chuig an údarás áitiúil, nó an fhoirm a sheoladh ar an bpost, chun clárú a dhéanamh.

Leasú an Chórais faoi mar atá beartaithe

D'aontaigh an Rialtas, inniu, dréachtleagan den reachtaíocht lena mbaineann leasú leathanréimseach ar an bpróiseas clárúcháin maidir le toghcháin ionas go gcuirfear cuid mhór de na deacrachtaí atá i gceist faoi láthair ar neamhní – tiocfaidh clár rollach in ionad chóras an chláir agus an liosta fhorlíontaigh.  Fágfaidh athruithe maidir le deimhniú aitheantais agus clárú ar an idirlíon, a bhfuil tástáil phíolótach á dhéanamh ina leith ag údaráis áitiúla Bhaile Átha Cliath faoi láthair, gur féidir próiseas iarratais níos cuíchóirithe a thabhairt i bhfeidhm ionas gur beag duine a mbeidh orthu dul chomh fada le beairic na nGardaí.  Faoin scéim phíolótach i mBaile Átha Cliath maidir le voter.ie, déantar soláthar do rogha eile acu sin i mBaile Átha Cliath a bhfuil MyGovID acu, ceangailte leis an gCárta Seirbhísí Poiblí, ionas gur féidir leo clárú nó a gcuid sonraí a leasú ar voter.ie.  Tá leagtha amach beart meastóireachta a dhéanamh i leith an chórais sin roimh lár na bliana 2020 agus tiocfaidh an cinneadh maidir lena thabhairt i bhfeidhm ar bhonn náisiúnta faoi anáil thoradh na meastóireachta sin.

“Cé go dtuigim gur beag an sólás seo dóibh siúd ar gá dóibh clárú don toghchán seo romhainn, tá dul chun cinn mór déanta maidir le próiseas nua-aimseartha a thabhairt i bhfeidhm, feachtas comhairliúcháin phoiblí san áireamh chomh maith le creatlach don reachtaíocht leasaithe a dhréachtú,” arsa an tAire Murphy.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar