Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Toghchán don Seanad

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Ní mór toghchán don Seanad a bheith ann níos deireanaí ná 90 lá tar éis díscor na Dála. Is le hordú ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiύil a cheaptar na dátaí do chéimeanna éagsúla an toghcháin (ainmniúchán, vótáil etc).

Ar Dé Máirt 21 Eanáir 2020 rinne an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiύil dhá Ordú maidir le Olltoghcháin Seanad.

An tOrdú Olltoghcháin don Seanad (Rolla-Chomhaltaí) (i mbéarla amháin)

An tOrdú Olltoghcháin don Seanad (Comhaltaí Ollscoile) (i mbéarla amháin)

Preaseisiúint

Déantar toghcháin de réir córas na hionadaíochta cionmhaire trí aonvóta inaistrithe agus trí bhallóid phoist rúnda.  

Tuilleadh eolais:

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.