Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Vótáil i dtoghchán na hUachtaránachta ag saoránaigh a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den Stát

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá Páipéar maidir le Roghanna i ndáil le vótáil i dtoghchán na hUachtaránachta ag saoránaigh a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den Stát foilsithe ag an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Simon Coveney.   An 12ú Márta 2017 rinne an Taoiseach fógra faoi chinneadh an Rialtais reifreann a thionól maidir leis an mBunreacht a leasú chun ceart vótála a thabhairt do shaoránaigh na hÉireann a bhfuil cónaí orthu lasmuigh den Stát, Tuaisceart Éireann san áireamh, i dtoghchán na hUachtaránachta.

Tá an tAire Coveney ag moladh le blianta fada gur cheart ceart vótála a bheith ag saoránaigh lasmuigh den Stát agus tá sé tiomanta na céimeanna riachtanacha a ghlacadh chun sin a thabhairt in éifeacht i gcás thoghchán na hUachtaránachta.

Tá cinneadh an Rialtais ag teacht leis na moltaí atá déanta ag an gCoinbhinsiún ar an mBunreacht ina Chúigiú Tuarascáil.  Tá anailís ar an mbeartas chomh maith leis na saincheisteanna dlí agus praiticiúla a d'eascródh ón gceart vótála a shíneadh go dtí saoránaigh lasmuigh den Stát i dtoghchán na hUachtaránachta déanta ag an Aire Coveney i gcomhar leis an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD agus an Aire Stáit um an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD.

Chun go mbeidh an pobal ar an eolas faoin gceist agus iad á plé, tá an Páipéar maidir le Roghanna foilsithe ag an Rialtas agus leagtar amach ann réimse roghanna a bheadh ar fáil chun moladh an Choinbhinsiúin ar an mBunreacht a thabhairt in éifeacht.  Beidh an páipéar freisin ar cheann de na hábhair a bheidh le plé ag an Global Irish Civic Forum a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí Bealtaine 2017.  An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a d'ullmhaigh an Páipéar maidir le Roghanna.

Is cóir fiosruithe faoin bpáipéar seo a sheoladh chuig:

Rannóg na dToghchóras, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, DO1 W6X0

Ríomhphost: Franchise@housing.gov.ie

nó chuig

Aonad na nÉireannach Thar Lear, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Teach Uíbh Eachach, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, D02 VY53

Ríomhphost: globalirishhub@dfa.ie

Catagóra 
Ábhar