Caighdeáin Tógála

Déantar dearadh agus tógáil foirgneamh a rialú de réir na nAchtanna um Rialú Foirgníochta idir 1990 agus 2014, chun sábháilteacht daoine a chónaíonn laistigh den timpeallacht thógtha a áirithiú. Más mian leat bheith suas chun dáta leis an hathruithe ar na Caighdeáin Tógála cuir ríomhphost chuig buildingstandards@housing.gov.ie agus déan iarratas le bheith curtha ar ár liosta seoltaí.

Building Control

Building Regulations

Rialacháin Foirgníochta

Problems in Concrete Blocks