Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bíonn d’údarás áitiúil freagrach as forbairtí tithíochta neamhchríochnaithe i do cheantar a bhainistiú agus a riaradh. Tá Comhordaitheoir Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe ceaptha ag gach údarás áitiúil le cabhrú le saincheisteanna a thagann chun cinn don phobal a réiteach.

Tacaíonn an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Roinn seo le húdaráis áitiúla chun an obair sin a chur i gcrích.  Tá foilseacháin ábhartha ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne, lena n-áirítear an Suirbhé Náisiúnta Tithíochta don Bhliain 2016 (i mBéarla amháin) agus Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe – Tuarascáil Bhliantúil don Bhliain 2016 ar Dhul Chun Cinn na nGníomhartha chun Aghaidh a Thabhairt ar Fhorbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe (i mBéarla amháin).

Tá liosta de na Comhordaitheoirí Forbairtí Tithíochta Neamhchríochnaithe de chuid na n-údarás áitiúil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Gníomhaireachta Tithíochta

Tá mapáil ar fhorbairtí tithíochta neamhchríochnaithe le fáil ag www.myplan.ie