Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire O’Brien méadú ar na teorainneacha maoinithe Deisiúcháin agus Léasaithe

Foilsithe an Luain, 16 Samh 2020
Minister Darragh O'Brien

Inniu [Dé Luain, an 16 Samhain] d’fhógair an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O Brien TD, méadú ar an uasmhéid maoinithe atá ar fáil faoin Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe (SDL) ón teorainn de €40,000 atá ann faoi láthair go dtí uasmhéid de €60,000.

Roinn an tAire O’Brien an scéala maidir leis an méadú leis an Tascfhórsa Ardleibhéil chun Easpa Dídine a Chosc agus leis an nGrúpa um Sholáthar Tithíochta ag cruinnithe na maidine agus dúirt sé gur athrú tábhachtach a bhí ann a spreagfadh stoc tithíochta sóisialta níos fearr.

Bunaíodh an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe chun cabhrú le maoin fholamh a chur ar fáil le haghaidh tithíocht shóisialta. Is fianaise é an méadú suntasach ar mhaoiniú ar thiomantas an Rialtais maoin fholamh a chur ar fáil ar fud na tíre.

Beidh buntáistí breise ag baint leis seo freisin chomh fada is a bhaineann le fostaíocht agus infheistíocht i gceantair áitiúla de bhrí gur iondúil gur tionscadail bheaga a bhíonn le cur i gcrích faoin Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe, agus go mbíonn na hoibreacha athchóirithe á gcur i gcrích ag cuideachtaí tógála áitiúla beaga agus ceardaithe áitiúla.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire O’Brien, “Ciallóidh an méadú seo ar mhaoiniú, a bhí á lorg ag go leor dár n-údaráis áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, go mbeidh deis ag úinéirí nach bhfuil dóthain airgid acu nó nach féidir leo maoiniú a aimsiú chun a stoc folamh a dheisiú chuig caighdeán oiriúnach agus a chur ar fáil le húsáid, in ann é seo a dhéanamh anois le húsáid mar thithíocht shóisialta.

“In 2020, cuireadh maoiniú luach €10.7m ar fáil don scéim ar fud na tíre agus tá €11m leithdháilte agus ar fáil go dtí 2021. 

Catagóra 
Fo-Ábhar