Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Limistéir ainmnithe go sliogéisc ó Lú go Fine Gall

Thíos, gheobhaidh tú eolas ar:

a) tuarascálacha thréithriú deiridh
b) cláracha um truailliú a laghdú
c) léarscáileanna de limistéir sliogéisc ainmnithe
d) ráiteas ar measúnacht straitéiseach chomhshaoil

den uiscí cósta ó Lú go Fine Gall (i mbéarla amháin).

Séanadh: Tá gach léarscáileanna ar cóipcheart go dtí Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ní féidir a atáirgeadh le haghaidh úsáide tráchtála.

Catagóra 
Fo-Ábhar