Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Uiscí Sliogéisc

Bímid freagrach as cáilíocht na n-uiscí sliogéisc a chosaint agus a fheabhsú chun tacú le beatha agus fás an tsliogéisc.

Ceann de na bealaí a dhéanaimid é sin is ea trínár gcuid tiomantas faoi European Union Shellfish Waters Directive a chomhlíonadh. Dearadh seo le gnáthóg uisceach na moileasc débhlaoscach agus gastrapóid a chosaint, lena n‑áirítear oisrí, diúilicíní, ruacain, muiríní agus breallaigh. Baineann roinnt sraitheanna difriúla leis an treoir:

  • Ceanglaíonn an treoir ar gach ballstát, Éire san áireamh, le huiscí, a bhfuil cosaint de dhíth orthu, a ainmniú chun tacú le beatha agus fás sliogéisc.
  • Socraíonn an treoir ceanglais fhisiciúla, cheimiceacha agus mhicri-bhitheolaíochta a chaithfidh uiscí ainmnithe sliogéisc a chomhlíonadh nó féachaint le feabhsú.
  • Ceadaíonn an treoir go gcuirfear cláir um truailliú a laghdú ar bun le haghaidh na n-uiscí ainmnithe.

Cá bhfuil na limistéir sliogéisc ainmnithe in Éireann?

Tar éis comhairliúcháin phoiblí, tá 64 láithreán i bpoblacht na hÉireann ina limistéir sliogéisc ainmnithe. Agus an comhairliúchán agus measúnacht straitéiseach chomhshaoil a rinneadh á gcur san áireamh, cuireadh clár um truailliú a laghdú i bhfeidhm do na limistéir. Chun breathnú ar mhionsonraí iomlána na limistéar ainmnithe agus ar na cláir a cuireadh i bhfeidhm le haghaidh gach ceann, cliceáil ar an gceantar ábhartha thíos:

1. Dún na nGall - Sligeach

2. Loch Garman – Port Láirge

3. Lú – Fine Gall

4. Gaillimh – Maigh Eo

5. An Clár - Ciarraí

6. Corcaigh

Leagtar na limistéir ainmnithe amach sna rialacháin seo a leanas:

SI No 268 of 2006 European Communities (Quality of Shellfish Waters) Regulations 2006 (pdf, 61kb)

SI No 55 of 2009 European Communities (Quality of Shellfish Waters) (Amendment) Regulations 2009 (pdf, 111kb)

SI No 464 of 2009 European Communities (Quality of Shellfish Waters (Amendment)(No 2) Regulations 2009 (pdf, 489kb)

Conas a gheobhaidh mé eolais breise?

Le haghaidh tuilleadh mionsonraí faoi Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le huiscí sliogéisc, téigh i dteagmháil linn sa Rannán Cáilíochta Uisce ar 1890 20 20 21 nó +353 (0)1 888 2000.nó seol ríomhphost chuig waterquality@housing.gov.ie

Catagóra 
Fo-Ábhar