Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Fóram Uisce (The Water Forum)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bunaíodh an Fóram Uisce ar bhonn reachtúil i Meitheamh 2018, de bhun na hAchta um Sheirbhísí Uisce 2017. Arna bhunú reachtúil, lánscoireadh an Fóram Uisce Poiblí agus an Coiste Náisiúnta um Sheirbhísí Uisce Tuaithe a bhí ann cheana agus aistríodh a bhfeidhmeanna chuig an bhFóram.

Tugann an Fóram deis do pháirtithe leasmhara réimse ceisteanna a bhaineann le caighdeán uisce, saincheisteanna maidir le huisce tuaithe, ábhair a bhaineann le custaiméirí Uisce Éireann agus an cur i bhfeidhm ar Chreat-Treoir Uisce an AE a phlé agus a mheasúnú.

I measc na bhfeidhmeanna atá ag an bhFóram, áirítear na cinn seo a leanas ach go háirithe:

  • Comhairle a chur ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le caomhnú uisce, seirbhísí uisce tuaithe agus leasa chustaiméirí Uisce Éireann;
  • Comhairle a chur ar an gCoiste Comhairleach um Pholasaí Uisce maidir leis an gcur i bhfeidhm ar an gCreat-Treoir Uisce in Éirinn;
  • Moltaí a thabhairt d’Uisce Éireann maidir le comhlíonadh a bhfeidhmeanna;
  • Comhairle a chur ar, agus tuairimí a sholáthar chuig, an gCoimisiún um Rialáil Fóntais;
  • Scrúdú a dhéanamh, mar a iarrann an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais, ar cheisteanna eile atá bainteach le huisce agus comhairle a chur ar an Aire dá réir.

Chun tuilleadh eolais a aimsiú ar an bhFóram Uisce, téigh chuig a shuíomh gréasáin le do thoil ag www.nationalwaterforum.ie

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar