Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Daonlathas agus Athrú

Toghcháin Áitiúla 1920 in Éirinn

I mbliana déanfar comóradh céad bliain ar thoghcháin áitiúla 1920 (údaráis uirbeacha i mí Eanáir agus an chuid eile i mí an Mheithimh) a bhí ríthábhachtach i stair an rialtais áitiúil in Éirinn. I gcomhthéacs Dheich mBliana na gCuimhneachán, tá sé tábhachtach na himeachtaí seo a cheiliúradh mar gheall ar a dtábhacht don neamhspleáchas agus mar gheall ar áit bhuan na hionadaíocht cionmhaire inár gcóras polaitiúil.

Ag obair le Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead  Rialtais Áitiúil, choimisiúnaigh an Roinn leabhrán le déanaí chun toghcháin áitiúla 1920 a chomóradh. Tá íomhánna agus faisnéis sa leabhrán ar réimsí mar an aeráid pholaitiúil ag an am, Cogadh na Saoirse, athchóiriú rialtais áitiúil, comhairlí ceantair tuaithe agus uirbeacha, comhairlí contae agus cathrach agus toghchán áitiúil 1920. Tugann sé léargas freisin ar bhuaicphointí agus íosphointí 1920-1925, chomh maith leis an ról a bhí ag mná i dtoghcháin áitiúla 1920.

Tá líon teoranta foilseachán clóite ar fáil freisin. Seol ríomhphost chuig localgovernment@housing.gov.ie le d’ainm agus do sheoladh más mian leat leabhrán clóite a fháil sa phost.

Leabhrán le déanaí chun toghcháin áitiúla 1920 a chomóradh.

Category 
Topic 
Sub topic