Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Pobalbhreith maidir le Méara a Thoghadh go Díreach

Published on Thursday, 18 Apr 2019
Minister Eoghan Murphy

Tá ordú déanta ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Eoghan Murphy T.D., inniu lena gceaptar Dé hAoine an 24 Bealtaine, 2019 mar lá na vótála don Phobalbhreith maidir le Méara a Thoghadh go Díreach i gCathair Chorcaí, i gContae agus Cathair Luimnigh agus i gContae agus Cathair Phort Láirge.

Idir 7 am agus 10 pm a bheidh an vótáil ar siúl. Is ionann líon iomlán na dtoghthóirí faoi láthair agus tuairim is 149,000 i gCathair Chorcaí, 147,000 i gContae agus Cathair Luimnigh agus 85,000 i gContae agus Cathair Phort Láirge. “Beag beann ar do chuid tuairimí ar thogra na pobalbhreithe, ba mhaith liom an deis seo a thapú chun vótálaithe a spreagadh dul chuig an ionad vótála le linn na tréimhse 15 uaire seo an 24 Bealtaine chun a gcuid tuairimí a chur in iúl i leith thoradh na pobalbhreithe seo”, a dúirt an tAire.

Le bheith incháilithe chun vóta a chaitheamh sa phobalbhreith ní mór duit a bheith 18 mbliana d'aois nó os a chionn faoi lá na vótála agus gnáthchónaí a bheith ort ag an seoladh inar mian leat clárú.  Má tá tú ar an gclár ach gur bhog tú le déanaí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh d'ainm a áireamh ar an  bhforlíonadh a bhaineann le do sheoladh nua. 

Ba chóir do vótálaithe incháilithe nach bhfuil ar an gclár ach ar mian leo vóta a chaitheamh sa phobalbhreith foirm iarratais don fhorlíonadh a chomhlánú atá ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, ó Chomhairlí Contae nó ó Chomhairlí Cathrach agus Contae (is iad seo na húdaráis clárúcháin)  agus ar líne ag www.checktheregister.ie. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a bheith faighte ag an údarás clárúcháin san áit ina bhfuil cónaí ort tráth nach déanaí ná Dé Máirt an 7 Bealtaine, 2019.

Má tá duine incháilithe le vóta a chaitheamh tríd an bpost, nó más rud é nach bhfuil siad in ann vóta a chaitheamh i bpearsa de bharr tinnis nó míchumas coirp agus más cónaitheoir iad in ospidéal, i dteach altranais nó in ionad cúraim dá leithéid, agus mura bhfuil siad ar Liosta na bPostvótálaithe nó ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, de réir mar is cuí, is féidir leo iarratas a dhéanamh a n-ainm a chur leis an bhforlíonadh a ghabhann leis na liostaí sin tráth nach déanaí ná Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2019. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Chomhairlí Cathrach, ó Chomhairlí Contae nó ó Chomhairlí Cathrach agus Contae.

Category 
Topic 
Sub topic