Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fógra - Teimpléad Páipéir Ballóide do Vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc

Published on Thursday, 02 May 2019
Dept Housing logo

Teimpléad Páipéir Ballóide (BPT)

Beidh de rogha, den chéad uair riamh, ag vótálaithe atá dall agus ar lagú radhairc vóta a chaitheamh as a stuaim féin sna Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus Áitiúla atá le teacht, trí Theimpléad Páipéir Ballóide (BPT) a úsáid, rud a chuirfidh ar a gcumas na páipéir ballóide a mharcáil gan chuidiú más mian leo amhlaidh a dhéanamh. Tá úsáid á baint as an BPT i reifrinn ó anuraidh agus beidh siad ar fáil arís do vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc lena n-úsáid sna reifrinn agus sna pobalbhreitheanna atá le teacht i gCathair Chorcaí, i gCathair agus Contae Luimnigh agus i gCathair agus Contae Phort Láirge ar an lá céanna.

Saorghlao – 1800

Feidhmíonn an BPT i dteannta le huimhir 'Saorghlao – 1800' trína dtugtar eolas don éisteoir faoi na hiarrthóirí atá comhfhreagrach leis na huimhreacha atá ar fáil ar an BPT.

Dáilcheantair Eorpacha 1800 uimhir:

  • Toghlach Bhaile Átha Cliath  - 1800 200 246
  • Toghlach an Deiscirt – 1800 300 103
  • Toghlach An Lár Tíre- An tlarthuaisceart – 1800 805 821
     

Tuilleadh eolais

Category 
Topic